dsa-com

Formål
Projektets mål var at styrke undervisningen på indvandrerområdet ved at udvikle et webbaseret læ­rings­univers (dsa-com – dansk som andetsprog-community). Læringsuniverset skulle omfatte fjernundervisnings­materialer til undervisning i dansk som andetsprog og mulighed for kommunikation og vidensdeling.

Indhold
Det webbaserede læringsunivers omfatter en række multimediebaserede og interaktive læringsmaterialer til kursister på såvel sprogcentre, VUC’er som erhvervsuddannelser. Det indeholder bl.a. et omfattende udtaleværksted, hvor man kan optage og lytte til sin egen udtale. Læringsuniverset findes på portalen http://www.dansk.nu/

I projektforløbet tilbød VIFIN desuden kurser i at undervise med e-læring, herunder kurser i at producere sit eget e-læringsmateriale.

Partnerskab
Projektet blev gennemført af VIFIN i samarbejde med 16 andre institutioner:

 • Brøndby Sprogcenter
 • Dansk Røde Kors
 • Europahøjskolen på Kalø
 • Fredericia Social- & Sundhedsskole
 • Holbæk Sprogcenter
 • Ishøj Sprog- og Integrationscenter
 • Roskilde Sprogcenter
 • Sprogcenter Himmerland
 • Sprogcenter Vendsyssel
 • Sprogcenter Vejle-Fredericia
 • VUC Fredericia
 • VUC Silkeborg-Odder-Skanderborg
 • Århus Købmandsskole
 • Århus Social- & Sundhedsskole
 • Aarhus Tekniske Skole
 • Aarhus Universitet

Finansiering
Projektet blev støttet af Den Europæiske Socialfond. Det blev gennemført i 2004-2006.

Mere information
Læs mere på http://www.dansk.nu/. Her kan du også finde information om abonnementer.
I 2004 blev dsa-com tilkendt ”The European Language Label”, der gives til innovative sprogprojekter.

Contact

 • Skolegade 1, 7100 Vejle
 • +45 7681 3882
 • 579 80 06 36 13 35
 • 29 18 99 00

Select Language

Search VIFIN