Coast Links

Formål
Dette projekt udsprang af projektet PAV, der som støttet af EU’s Equal-program skulle videregive erfaringer fra projektet i to transnationale partnerskaber.

Det ene partnerskab var Coast Links. Fokus i partnerskabet var på udveksling af erfaringer, metoder og strategier i forhold til integration af svage grupper på arbejdsmarkedet.

Aktiviteter
Udveksling af erfaringer og best practices foregik gennem personaleudvekslinger og online-konferencer. Projektet producerede 2 publikationer. Den første præsenterer nogle barrierer for integration af udlændinge på arbejdsmarkedet i partnerlandene. Den anden præsenterer forskellige eksempler på succesfulde initiativer i partnerlandene.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

  • Provincia di Livorno Sviluppo, Italien
  • Flüchtlingsrat Schleswig Holstein e.V., Tyskland
  • VIFIN, Danmark

 

Finansiering

Projektet var støttet af EU’s Equal-program og blev gennemført i 2003-2005.

 

Mere information

Publikationerne Coast Links: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy og Coast Links: A Toolbox for Integration of Migrants kan downloades under Ressourcer.

Contact

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Select Language

Search VIFIN