Slots, live casino, bets and much more at https://carriagemuseumlibrary.org/
Kapow Casino byder på en skatkammer af over 500 betagende spil, fra klassiske slots til moderne videospil og progressive jackpots, der kan forvandle dine spildrømme til virkelighed.

Publikationer

Trykte publikationer kan rekvireres ved henvendelse til VIFIN:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. : 7681 3880

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Publikationerne er gratis, medmindre andet er anført.
For alle trykte publikationer gælder det, at der skal betale porto for forsendelse.

 


Spice Catalog

Spice Catalog - Taste Different (2014) – er et krydderikatalog, hvor man kan læse om forskellige krydderiers smag, anvendelse, historiske oprindelse samt få en ’fun fact’ om krydderiet.

Læs mere: Spice Catalog


CookBook

Cookbook: Traditional & Modern recipes from Women Living in Bulgaria, Denmark, Germany, Spain, Turkey and the United Kingdom (2013) - er en kogebog, der er produceret i projektet WI-CaN.

Læs mere: CookBook


Sprog fra vuggen

Sprog fra vuggen (2008) – bog og tilhørende CD med vuggeviser fra Tyrkiet, Danmark, Grækenland, Tjekkiet, England, Italien og Rumænien samt CD-ROM med interaktive læringsspil og animerede vuggeviser.

Læs mere: Sprog fra vuggen


Dannelse i en digital og global verden

Dannelse i en digital og global verden – digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces (2015). Af Klaus Thestrup, Maren Pilegård Andersen, Carsten Jessen, Jacob Knudsen og Kjetil Sandvik.

Læs mere: Dannelse i en digital og global verden


Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde (2012) – er en publikation, der bl.a. beskriver nogle eksempler på anvendelse af mobiltelefonen i dansk- og matematikundervisning.

Læs mere: Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde


”Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne”

”Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne”. Af Mads Bo-Kristensen, bragt i Sprogforum (2005) udgivet af Aarhus Universitetsforlag

Læs mere: ”Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne”


”Når voksne e-lærer”

”Når voksne e-lærer”. Af Mads Bo-Kristensen, bragt på Linqx (2006)

Læs mere: ”Når voksne e-lærer”


”Skriften på skærmen: Om underviserens kompetencer i online miljøer”.

”Skriften på skærmen: Om underviserens kompetencer i online miljøer”. Af Mads Bo-Kristensen og Herluf Schelde, bragt i Sprogforum (2006) udgivet af Aarhus <universitetsforlag

Læs mere: ”Skriften på skærmen: Om underviserens kompetencer i online miljøer”.


”Dansk på mobilen”

”Dansk på mobilen”. Af Mads Bo-Kristensen og Lene Rybner, bragt i Sprogforum (2006) udgivet af Aarhus Universitetsforlag

Læs mere: ”Dansk på mobilen”


”M-læring i dansk som andetsprog”

”M-læring i dansk som andetsprog”. Af Lene Rybner og Mads Bo-Kristensen, bragt i FOKUS (2007)

Læs mere: ”M-læring i dansk som andetsprog”


”Nettet og mobilen – nye udfordringer af underviseres IT-praksis”

”Nettet og mobilen – nye udfordringer af underviseres IT-praksis”. Af Mads Bo-Kristensen, bragt i FOKUS (2007)

Læs mere: ”Nettet og mobilen – nye udfordringer af underviseres IT-praksis”


Promoting ICT Learning Processes in Europe (2008)

Promoting ICT Learning Processes in Europe (2008) – en undersøgelse af voksnes barrierer for at anvende IT.

Læs mere: Promoting ICT Learning Processes in Europe (2008)


”Når andetsprogsunderviseren går online: Om ændringer i professionsidentitet”

”Når andetsprogsunderviseren går online: Om ændringer i professionsidentitet”. Af Mads Bo-Kristensen, bragt i Sprogforum (2008) udgivet af Aarhus Universitetsforlag

Læs mere: ”Når andetsprogsunderviseren går online: Om ændringer i professionsidentitet”


”E-læring, andetsprog og integration”

”E-læring, andetsprog og integration”. Af Mads Bo-Kristensen, bragt i Sprogforum (2009) udgivet af Aarhus Universitetsforlag 

Læs mere: ”E-læring, andetsprog og integration”


”Mobile city- og sprogguides”

”Mobile city- og sprogguides”. Af Mads Bo-Kristensen, Niels-Ole Ankerstjerne, Chresteria Neutzsky-Wulff og Herluf Schelde, bragt i Læring og Medier (2009)

Læs mere: ”Mobile city- og sprogguides”


E-learning to Live in a dynamic Europe

E-learning to Live in a dynamic Europe (2010) – rapport fra et EU-projekt, der havde fokus på at udvikle tværgående kompetencer inden for digital teknologi, interkulturel forståelse og adgang til arbejdsmarkedet hos voksne.

Læs mere: E-learning to Live in a dynamic Europe


Challenges for Mobile Learning

”Challenges for Mobile Learning – Designing for Learner Generated Authenticity”. Af Mads Bo-Kristensen og Lisa Gjedde, udgivelse i forbindelse med mLearn2010 – 9th World Conference on Mobile and Contextual Learning (2010)

Læs mere: Challenges for Mobile Learning


”På vej mod den digitale skole”

”På vej mod den digitale skole”.Af Mads Bo-Kristensen, bragt på www.e-ledelse.net (2011)

Læs mere: ”På vej mod den digitale skole”


Evaluering af projekt MobiSticks

Evaluering af projekt MobiSticks (2011). Projektet udforskede mulighederne med at anvende 2D-koder i undervisning og formidling.

Læs mere: Evaluering af projekt MobiSticks


Handbook - Ready for Europe

Handbook – Ready for Europe. Vocational Training for the Public Service (2014) – er en håndbog med undervisningsplaner og -materiale til undervisning af kommunale medarbejdere i emner, der er centrale for at styre internationale partnerskabsprojekter.

Læs mere: Handbook - Ready for Europe


Learning by Doing

Learning by Doing – Best Practices on Integration of Migrants to the Labour Market (2005)

Læs mere: Learning by Doing


CoastLinks: Toolbox for Integration of Migrants

CoastLinks: Toolbox for Integration of Migrants (2005) – giver eksempler på succesfulde initiativer til at tiltrække og fastholde immigranter på arbejdsmarkedet i Danmark, Tyskland og Italien.

Læs mere: CoastLinks: Toolbox for Integration of Migrants


CoastLinks: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy

CoastLinks: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy (2005) – giver et overblik over de barrierer, der kan være for immigranter i forhold til at få adgang til og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Læs mere: CoastLinks: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy


Vejen Frem

Vejen Frem (2006) – en bog der giver 12 immigranters (rollemodellers) livshistorie og deres indgang til det danske arbejdsmarked og den danske kultur.

Læs mere: Vejen Frem


Integration af tosprogede på arbejdsmarkedet samt indlæring af og undervisning i dansk som andetsprog

Integration af tosprogede på arbejdsmarkedet samt indlæring af og undervisning i dansk som andetsprog – en spørgeskemaundersøgelse om forventninger og holdninger blandt virksomheder, sprogcenterkursister og -undervisere på Fyn (2006)

Læs mere: Integration af tosprogede på arbejdsmarkedet samt indlæring af og undervisning i dansk som...


Ud af min arbejdsplads

Ud af min arbejdsplads – er det det signal vi sender til nye medarbejdere? (2007) – giver en introduktion til mangfoldighedsledelse, råd til forberedelsen af arbejdet med mangfoldighed og til rekruttering og fastholdelse.

Læs mere: Ud af min arbejdsplads


Kvinder med anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet i Vejle

Kvinder med anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet i Vejle – ressourcer, fremtidsperspektiver og barrierer (2007)

Læs mere: Kvinder med anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet i Vejle


Vejledning af etniske iværksættere

Vejledning af etniske iværksættere (2007) – er en pixibog til iværksætterkonsulenter med best practice-erfaringer.

Læs mere: Vejledning af etniske iværksættere


Senior@work

Senior@work (2008) – en undersøgelse af hvordan man i fire europæiske lande (Italien, Belgien, Irland og Danmark) på lokalt niveau har arbejdet for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet.

Læs mere: Senior@work


Better Jobs for 50 Plus

Better Jobs for 50 Plus (2010) – er en projektrapport, der giver indblik i de vilkår, der er på arbejdsmarkedet for personer over 50 år i Italien, Ungarn, Danmark, England og Malta.

Læs mere: Better Jobs for 50 Plus


Inspirationskatalog. Dannelse gennem filosofiske samtaler – et fundament for fremtidens børn

Inspirationskatalog. Dannelse gennem filosofiske samtaler – et fundament for fremtidens børn (2019) – er en samling af korte beskrivelser af aktiviteter til at skabe tidlig læring og dannelse, afprøvet i daginstitutioner i Vejle.

Læs mere: Inspirationskatalog. Dannelse gennem filosofiske samtaler – et fundament for fremtidens børn


Nye veje i forældresamarbejde i en flersproget hverdag

Nye veje i forældresamarbejde i en flersproget hverdag – et inspirationskatalog for dagtilbud (2018) – er baseret på et aktionslæringsprojekt støttet af BUPL’s Udviklingspulje, gennemført i perioden 2017-2018.  

Læs mere: Nye veje i forældresamarbejde i en flersproget hverdag


Dannelse i en digital og global verden

Dannelse i en digital og global verden – digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces (2015). Af Klaus Thestrup, Maren Pilegård Andersen, Carsten Jessen, Jacob Knudsen og Kjetil Sandvik.

Læs mere: Dannelse i en digital og global verden


Evaluering. Lektiecafeen på Nørremarksskolen

Evaluering. Lektiecafeen på Nørremarksskolen (2005) – undersøger lektiecafeens struktur, processer og resultater.

Se evaluering her.


Evaluering. Modtageklassestrukturen ved Vejle Kommunale Skolevæsen

Evaluering. Modtageklassestrukturen ved Vejle Kommunale Skolevæsen (2006)

Læs mere: Evaluering. Modtageklassestrukturen ved Vejle Kommunale Skolevæsen


Evaluering. Tjansen – et job- og uddannelsesprojekt for unge

Evaluering. Tjansen – et job- og uddannelsesprojekt for unge (2006). Projektet består af tre dele: Lommepengeprojekt for unge i alderen 13-14 år i Løget By og på Nørremarken;

Læs mere: Evaluering. Tjansen – et job- og uddannelsesprojekt for unge


Unges trivsel og sundhedsadfærd

Unges trivsel og sundhedsadfærd (2007) – er en kvantitativ undersøgelse af trivsel og sundhedsadfærd blandt unge mellem 13 og 20 år i Vejle Kommune.

Læs mere: Unges trivsel og sundhedsadfærd


Evaluering. Den socialfaglige funktion på Nørremarken

Evaluering. Den socialfaglige funktion på Nørremarken (2007). På baggrund af de forhold der begrundede ansættelsen af en socialfaglig medarbejder, fokuserer rapporten på, hvordan medarbejdere på skolen og i institutionerne samt samarbejdsparter på Nørremarken oplevede den socialfaglige medarbejders indsats.

Læs mere: Evaluering. Den socialfaglige funktion på Nørremarken


Evaluering. Tjansen – principper og metoder

Evaluering. Tjansen – principper og metoder (2007). Projektet består af tre dele: Lommepengeprojekt for unge i alderen 13-14 år i Løget By og på Nørremarken;

Læs mere: Evaluering. Tjansen – principper og metoder


Lektiebogen

Lektiebogen (2008) – giver information om de muligheder, der findes for at støtte børn og unge i deres lektielæsning.

Læs mere: Lektiebogen


Tjansen. Evaluering af tredje projektår og slutevaluering

Tjansen. Evaluering af tredje projektår og slutevaluering (2009).Projektet består af tre dele: Lommepengeprojekt for unge i alderen 13-14 år i Løget By og på Nørremarken;

Læs mere: Tjansen. Evaluering af tredje projektår og slutevaluering


Evaluering af Etniske opsøger unge etniske minoriteter

Evaluering af Etniske opsøger unge etniske minoriteter (2009). Projektet, der blev gennemført af SSP Vejle, benyttede en involverende og opsøgende socialpædagogisk metode til at skabe kontakten til de unge etniske minoriteter og deres familier.

Læs mere: Evaluering af Etniske opsøger unge etniske minoriteter


Ungeundersøgelse

Ungeundersøgelse – Vejle ’09 (2010) – er en kvantitativ undersøgelse af trivsel, sundhedsadfærd, spillevaner, lovovertrædelser, sexvaner og uddannelsesvalg blandt de ældste folkeskoleelever og de yngste elever på ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune.

Læs mere: Ungeundersøgelse


Practical Guide

Practical Guide – Police’s Itineraries in the Multi-Professional Network for the Prevention of Juvenile Delinquency (2010)

Læs mere: Practical Guide


Sprog fra vuggen

Sprog fra vuggen (2008) – bog og tilhørende CD med vuggeviser fra Tyrkiet, Danmark, Grækenland, Tjekkiet, England, Italien og Rumænien samt CD-ROM med interaktive læringsspil og animerede vuggeviser.

Læs mere: Sprog fra vuggen


Vejle - byen af resiliente løsninger

Vejle - byen af resiliente løsninger (2018) beskriver syv nytænkende og værdiskabende projekter, som Vejle Kommune, Vejle Spildevand, Spinderihallerne, Green Tech Center, Teknik & Miljø og VIFIN har været med til at igangsætte. Projekterne har åbnet muligheder for fremtidens resiliensarbejde i Vejle by og Danmark såvel som i Europa.

Læs mere: Vejle - byen af resiliente løsninger


Best Practice Indicators for Resilience Initiatives and Pilot Test Report

Best Practice Indicators for Resilience Initiatives and Pilot Test Report (2018) - er en samling af gode praksisser inden for resiliens i de byer, der deltog i EPICURO-projektet, samt en opsummering af byernes pilotprojekter.

Læs mere: Best Practice Indicators for Resilience Initiatives and Pilot Test Report


European Resilience Management Guideline

The European Resilience Management Guideline (2018) - er en vejledning til processer og værktøjer i forhold til at skabe mere resiliente byer.

Læs mere: European Resilience Management Guideline


Recommendations for developing a resilient learning society

Recommendations for developing a resilient learning society - developed in the Nordplus Horizontal project The Learning Society (2018) - er en rapport, som beskriver erfaringerne fra projektet The Learning Society. Projektets formål var at eksperimentere med nye og mere fleksible læringsformater.

Læs mere: Recommendations for developing a resilient learning society


Democratic Compact: Improving Democracy in Europe

Democratic Compact: Improving Democracy in Europe (2015) er et katalog med anbefalelsesværdige og afprøvede metoder til involvering af medborgere i demokratiske beslutninger på lokalt og regionalt niveau.

Læs mere: Democratic Compact: Improving Democracy in Europe

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.