Arbejdsmarked

Trykte publikationer kan rekvireres ved henvendelse til VIFIN:


Tlf
: 7681 3880

Publikationerne er gratis, medmindre andet er anført.
For alle trykte publikationer gælder det, at der skal betale porto for forsendelse.


Handbook - Ready for Europe

Handbook – Ready for Europe. Vocational Training for the Public Service (2014) – er en håndbog med undervisningsplaner og -materiale til undervisning af kommunale medarbejdere i emner, der er centrale for at styre internationale partnerskabsprojekter.

Læs mere: Handbook - Ready for Europe


Better Jobs for 50 Plus

Better Jobs for 50 Plus (2010) – er en projektrapport, der giver indblik i de vilkår, der er på arbejdsmarkedet for personer over 50 år i Italien, Ungarn, Danmark, England og Malta.

Læs mere: Better Jobs for 50 Plus


MobiDic

MobiDic (2009) - ordbøger rettet mod sosu-, transport- og byggefagene.

Læs mere: MobiDic


Senior@work

Senior@work (2008) – en undersøgelse af hvordan man i fire europæiske lande (Italien, Belgien, Irland og Danmark) på lokalt niveau har arbejdet for at fastholde ældre på arbejdsmarkedet.

Læs mere: Senior@work


Vejledning af etniske iværksættere

Vejledning af etniske iværksættere (2007) – er en pixibog til iværksætterkonsulenter med best practice-erfaringer.

Læs mere: Vejledning af etniske iværksættere


Kvinder med anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet i Vejle

Kvinder med anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet i Vejle – ressourcer, fremtidsperspektiver og barrierer (2007)

Læs mere: Kvinder med anden etnisk baggrund uden for arbejdsmarkedet i Vejle


Ud af min arbejdsplads

Ud af min arbejdsplads – er det det signal vi sender til nye medarbejdere? (2007) – giver en introduktion til mangfoldighedsledelse, råd til forberedelsen af arbejdet med mangfoldighed og til rekruttering og fastholdelse.

Læs mere: Ud af min arbejdsplads


Integration af tosprogede på arbejdsmarkedet samt indlæring af og undervisning i dansk som andetsprog

Integration af tosprogede på arbejdsmarkedet samt indlæring af og undervisning i dansk som andetsprog – en spørgeskemaundersøgelse om forventninger og holdninger blandt virksomheder, sprogcenterkursister og -undervisere på Fyn (2006)

Læs mere: Integration af tosprogede på arbejdsmarkedet samt indlæring af og undervisning i dansk som...


Vejen Frem

Vejen Frem (2006) – en bog der giver 12 immigranters (rollemodellers) livshistorie og deres indgang til det danske arbejdsmarked og den danske kultur.

Læs mere: Vejen Frem


CoastLinks: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy

CoastLinks: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy (2005) – giver et overblik over de barrierer, der kan være for immigranter i forhold til at få adgang til og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Læs mere: CoastLinks: Labour Integration of Migrants in Denmark, Germany and Italy


CoastLinks: Toolbox for Integration of Migrants

CoastLinks: Toolbox for Integration of Migrants (2005) – giver eksempler på succesfulde initiativer til at tiltrække og fastholde immigranter på arbejdsmarkedet i Danmark, Tyskland og Italien.

Læs mere: CoastLinks: Toolbox for Integration of Migrants


Learning by Doing

Learning by Doing – Best Practices on Integration of Migrants to the Labour Market (2005)

Læs mere: Learning by Doing

Kontakt

  • Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle
  • +45 7681 3880
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN