Slots, live casino, bets and much more at https://carriagemuseumlibrary.org/
Kapow Casino byder på en skatkammer af over 500 betagende spil, fra klassiske slots til moderne videospil og progressive jackpots, der kan forvandle dine spildrømme til virkelighed.

LADDER

Formål
Formålet med LADDER (Local Authorities as Drivers for Development, Education and Raising-awareness) er at støtte tiltag, der øger bevidstheden om og fremmer undervisning i udviklingsspørgsmål blandt lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer i Europa.

Målgruppen får øgede redskaber til at handle bæredygtigt som central drivkraft for udvikling. Desuden sigter projektet mod at mobilisere støtte til aktioner mod fattigdom og for retfærdige relationer mellem udviklede lande og udviklingslande. Et vigtigt element i projektet er at ændre den europæiske befolknings holdning til spørgsmål og problemer, som udviklingslandene og deres befolkninger står overfor. Projektet opererer således på flere niveauer og adresserer også europæiske borgeres bevidsthed og kritiske forståelse af den indbyrdes afhængighed i verden og deres rolle, ansvar og livsstil som borgere i globaliserede samfund.

Projektet skal ses i sammenhæng med 'The European Year for Development 2015', som er det første 'European Year' med fokus på EU's eksterne aktiviteter og Europas rolle i verden. Læs mere her.


Aktiviteter

Projektet løber over en periode på 36 måneder og omfatter forskellige aktiviteter:

1. Kapacitetsopbyggende aktiviteter og kurser skal gennemføres på tre niveauer: EU, nationalt og lokalt. Aktiviteterne er målrettet henholdsvis kommuner, undervisere, embedsmænd, frivillige organisationer, NGO-aktivister, ungdomsledere etc.

2. Identifikation af tematiske mønstre, der er centrale i undervisning og uddannelse i udviklingsspecifikke emner (fx basale levestandarder, faktorer til inkluderende og bæredygtig vækst, bæredygtig forvaltning af naturlige ressourcer, lighed og retfærdighed, fred og sikkerhed).

3. Identifikation af geografiske mønstre i de europæiske nabolande, der deltager i projektet, herunder Middelhavslandene, Sydøsteuropa, Østeuropa og Kaukasus. Tre geografiske mønstre bliver udviklet, og hvert mønster koordineres af to ledere fra hhv. et EU-land og en naboregion.

4. Uddannelse af undervisere i kapacitetsopbygning og netværksarbejde for medansøgere, associerede institutioner, NGO’er og interessenter, som kan lære af hinanden. Denne handling fremmer partnerskab og netværk.

5. Tildeling af midler til lokale institutioner og græsrodsforeninger, som skal udvikle deres egne projekter inden for undervisning i kapacitetsopbygning, udvikling og bevidstgørelse målrettet "almindelige" borgere i de forskellige partnerlande.

6. Teater anvendes som en bottom-up-tilgang til at skabe opmærksomhed om de adresserede udviklingsemner. Historier fra deltagerne bliver indsamlet, og teatret vil sætte fokus på virkelige historier fra udviklingslandene.

Partnerskab
Projektet udføres i et samarbejde mellem 25 partnere fra 21 europæiske lande beliggende i hhv. Sydøsteuropa, Østeuropa, Kaukasus og Middelhavsområdet.

VIFIN er national koordinator for projektarbejdet og aktiviteter, der udføres i Danmark.

Finansiering
Projektet er finansieret af EuropeAid og gennemføres i perioden 2014-2017.

Mere information
Læs mere på projektets hjemmeside: http://www.ladder-project.eu/

Se en video om projektet: https://www.youtube.com/watch?v=4W-SMftgD6E


eu-alda

 

 

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.