Hvem er vi?

VIFIN er et videns- og udviklingscenter under Vejle Kommune. Kommunen stiftede Videnscenter for Integration (VIFIN) i 2002 med det formål at oprette et videnscenter, som samler og bearbejder viden, men også udvikler og iværksætter projekter og aktiviteter, på integrationsområdet.

VIFINs kernekompetence inden for integration er udvikling af digitale materialer til undervisning i dansk som andetsprog. Over årene har vi udvidet vores kompetencer, som i dag rækker ud over integration og sproglæring og omfatter smart læring og pædagogisk innovation med digitale redskaber mere generelt. Vi arbejder desuden med aktiviteter og projekter inden for smart city, resiliens og bæredygtighed. Læs mere om VIFINs arbejdsområder i vores Virksomhedsplan og Handlingsplan for 2019.

VIFIN løser primært sine opgaver gennem projekter finansieret af EU-puljer eller ministerielle puljer og gennem indtægtsdækket virksomhed. Vi ser os selv som en kombination af videnscenter, projektorganisation og konsulenthus. Læs mere om VIFIN som organisation.

I Vejle Kommunes organisation hører VIFIN under Afdelingen for Uddannelse & Læring i Børn- og Ungeforvaltningen. Se et organisationsdiagram her.