Actvise – Forum Theatre

Formål

I de europæiske lande er der en høj frafaldsprocent inden for erhvervsuddannelserne. En del af forklaringen på at de unge ikke afslutter deres uddannelse, er manglende afklaring og selvforståelse.

Actvise var et EU-projekt, der sigtede på at mindske frafald på erhvervsuddannelserne ved at forbedre lærere og vejlederes kompetencer til at arbejde med unges motivation og selvudvikling.

Det skete ved at give dem innovative værktøjer – forumteater-metoden i kombination med mobilteknologi – til at bevidstgøre og motivere grupper af unge, der har særlig høj risiko for ikke at fuldføre en uddannelse. Det gælder bl.a. socialt udsatte og unge med indvandrerbaggrund.


Aktiviteter
I forbindelse med projektet udviklede og afholdt vi kurser for folkeskolelærere og studievejledere, vi producerede en håndbog om forumteatermetoden, og vi brugte mobile platforme og teknologier som led i forumteater-metoden for at motivere unge til aktiv deltagelse.


Partnerskab
Partnerne i projektet var: 

  • Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), Finland
  • London Borough of Hammersmith & Fulham, Storbritannien
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejle, Danmark
  • VIFIN, Danmark
     

Finansiering
Projektet var finansieret af EU’s program for Livslang Læring - Leonardo Da Vinci Nyudviklingsprojekter – og blev gennemført fra 2010 til 2012.


Mere information
Find håndbogen om forumteater-metoden her: http://haandbog.actvise.eu/
Find mere information om projektet på dets hjemmeside: www.actvise.eu
Eller på Facebook: http://da-dk.facebook.com/pages/Actvise-Forum-Theatre/220207128000673