Digitalt - det er for børn

Formål
'Digitalt - det er for børn' er et projekt om brug af digitale medier i daginstitutioner, bl.a med fokus på kompetenceudvikling hos pædagoger, afprøvninger af ideer til forløb, udvikling af skabeloner til forløb, erfaringsopsamling og vidensdeling samt netværksopbygning.

Aktiviteter
Projektet består af en bred vifte af aktiviteter i form af tematiske workshops for daginstitutioner i Vejle Kommune, udvikling af pædagogiske forløb (bl.a med fokus på kreative forløb, sprog, overgangen fra dagtilbud til skole), deling af erfaringer og ideer på seminarer og projektets webside, opbygning af strategisk samarbejde og forarbejde til ny it-strategi for daginstitutioner.

Partnerskab
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem:

Finansiering
Projektet er finansieret af Dagtilbudsafdelingen i Vejle Kommune og blev påbegyndt i 2013.

Mere information
Se projektets webside: http://www.digitale-born.dk