Det Mobile Sproglaboratorium

Formål
Formålet med projektet var at udvikle et mobilt sproglaboratorium.Laboratoriets sigte er at tilbyde voksnetosprogede nye muligheder for tilegnelse af dansk hverdags- og arbejdssamtale, f.eks. samtaler i børnehaven, med naboer, på arbejdspladsen, i kantinen, med arbejdsgiveren og med kunder.

Indhold
”Det mobile sproglab” er bygget op omkring 10 film med eksemplariske samtaler og tilhørende opgaver. De 10 film kan downloades til brugerens mobiltelefon. Herudover rummer ”Det mobile sproglab” en række bevidstgørende tekster om samtaler og samtaleroller samt gode råd om og forslag til, hvordan man selv kan arbejde med m-læring i praksis.

Den primære målgruppe er voksne kursister på sprogcentrenes Danskuddannelse 2. Endvidere henvender materialet sig til tosprogede andre steder i uddannelsessystemet (VUC, social- og sundhedsskoler, tekniske skoler mv.) samt i arbejdsforhold, der kræver en særlig indsats i forhold til hverdags- og arbejdssamtaler.

Finansiering
Projektet blev støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det blev gennemført i 2006-2007.

Mere information
”Det mobile sproglab” er en del af e-læringsuniverset Dansk.nu - se http://www.dansk.nu/.