Learning by Doing

Formål
Formålet var at udveksle erfaringer mellem partnerlandene om de bedste metoder (”best practices”) til integration af udlændinge i det lokale samfund, med fokus på integration på arbejdsmarkedet.

Aktiviteter
Udvekslingen af erfaringer førte til udgivelse af en publikation, som samlede ”best practices” fra partnerlandene. Der blev også gennemført en undersøgelse for at identificere arbejdsgiveres forventninger til udlændinges sproglige niveau og forståelse af værdier og regler på arbejdspladsen. Desuden skulle undersøgelsen finde frem til, hvilke barrierer der findes i forhold til både indlæring af og undervisning i et andetsprog.

Partnerskab
Partnerne var:

Finansiering
Projektet var støttet af EU’s Sokrates-program - Grundtvig 2 Læringspartnerskaber. Det blev gennemført i 2003-2006.

Mere information
Publikationen Learning by Doing – Best Practices on Integration of Migrants to the Labour Market og rapporten for den danske del af den gennemførte undersøgelse kan downloades under Ressourcer.