L2 Matematik

Formål

Flere af de tosprogede voksne, der deltager i de nordiske landes andetsprogsundervisning (L2-undervisning), har desuden behov for læring i matematik.

Formålet med projektet var at udveksle erfaringer med undervisning af tosprogede voksne i matematik i Danmark, Norge og Island samt etablere et netværk mellem personer og institutioner, der både teoretisk og praktisk arbejder med undervisning i matematik for voksne tosprogede.

Aktiviteter
Der blev afholdt partnermøder, hvor erfaringer med undervisning af tosprogede voksne i de nordiske lande blev drøftet, herunder egnede undervisningsmaterialer og -metoder.

Partnerskab

Partnerne i projektet var:


Finansiering

Projektet var støttet af Nordplus Voksen og blev gennemført i 2006.