Welcome Package for Migrant Workers

Formål
Et stadigt stigende antal østeuropæere tager til andre europæiske lande for at arbejde. Dette projekt havde til formål at hjælpe disse arbejdstagere og forberede dem på de forhold, der gør sig gældende i det land, de tager til.

Aktiviteter
Projektet udviklede en online ”Velkomstpakke”. Velkomstpakken består blandt andet af sproglæringsmateriale på grundniveau, lettilgængelige informationer om sociale, kulturelle og lovgivningsmæssige forhold, der gør sig gældende i modtagerlandene, samt informationer om sprogskoler, arbejdspladser og andre informationer, der er vigtige at kende, inden man rejser.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet blev støttet af EU's Grundtvig-program - Multilaterale Partnerskaber og blev gennemført i 2009-2011.

Mere information
Velkomstpakken er frit tilgængelig påhttp://workmobility.eu.