MobiDic - Den Mobile Ordbog

Formål
Formålet med projektet var at udvikle mini-ordbøger til udenlandske arbejdstagere. Ordbøgerne er til arbejdstagere, som taler polsk, tysk eller engelsk.

Indhold
Ordbøgerne indeholder ord og sætninger fra både hverdagen og arbejdslivet. Der findes en ordbog med alle tre sprog til hhv. byggebranchen, social- og sundhedsområdet og transportsektoren.

Ud over printversionen er også en java-baseret version til mobiltelefonen og en online version udviklet. Fordelen ved de digitale versioner er, at brugeren kan få læst sætningerne op og derved øve lytteforståelsen.

Partnerskab
Projektet blev gennemført af VIFIN i samarbejde med:

Finansiering
Projektet blev støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Vejle og blev gennemført i 2008-2009.

Mere information
Du kan rekvirere de trykte ordbøger ved henvendelse til VIFIN. Online- og mobilversionen kan du finde på http://www.mobidic.dk/.