NordpiloterneFormål
Projektet handler om nabosprogsundervisning i folkeskolernes 5., 6. og 7. klasser. Nabosprogsundervisning anses som en genvej til fremmedsprogsundervisning, idet det åbner for nye muligheder for at arbejde med en sproglig opmærksomhed og mulighed for gennem ”det fremmede” at blive mere bevidst om eget sprog og egen kultur.

Derudover giver nabosprogskompetence mulighed for at kommunikere med nordboere på eget sprog, hvilket vil udvide elevernes sproglige horisont betragteligt. 

Aktiviteter
Nordpiloterne er et interaktivt digitalt undervisningsforløb, der sætter fokus på de tre nabosprog: svensk, norsk og dansk. Det udspringer af projekt Nordens dage, men gennemføres i et tæt samarbejde med Sprogpiloterne (www.sprogpiloter.org). Det er således sprogpiloter fra Finland, Norge, Sverige og Danmark og deres elever, som vil deltage i projektet.

Projektet indledes med etableringen af en fælles platform, der fungerer som omdrejningspunkt og samlingssted for de medvirkende elever, lærere og holdet bag projektet. Platformen bygges op omkring Google apps for education. Med platformen får eleverne mulighed for at kommunikere med hinanden mundtligt såvel som skriftligt, præcis som de kender det fra deres egne sociale medier. De kan ligeledes uploade egne film, billeder og musik, som de kan vise til hinanden og arbejde ud fra i grupper på tværs af klasser og landegrænser.

Undervisningsforløbet Nordpiloterne løber af stablen om foråret. Inden da mødes de medvirkende sprogpiloter/lærere på et 3-dages seminar, hvor de i fællesskab skal producere undervisningsmateriale til de fælles undervisningsdage.

I forbindelse med projektet udgiver Dansklærerforeningen et hæfte med korte noveller på de 3 nabosprog.

Partnerskab
Projektet gennemføres af VIFIN i samarbejde med:

Finansiering
Nordpiloterne er støttet af Nordplus og Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Mere information
Du kan finde mere information på www.norden-online.dk