Vores Fællessprog

Formål
Formålet med projektet var at digitalisere den kontrastive grammatikserie ”Vores Fællessprog”. Serien blev oprindeligt udviklet som et projekt under Daghøjskolen i Silkeborg af en gruppe lægfolk med Annie Nielsen (nu konsulentfirmaet Bifrost) som projektleder og redaktør. Grammatikserien blev udgivet i 1993-94 på 10 sprog: Tyrkisk, arabisk, serbokroatisk, somalisk, engelsk, fransk, persisk, swahili, vietnamesisk og spansk.

Indhold
I digital udgave består ”Vores fællessprog” af de ti bøger, forståelsesspørgsmål på de ti sprog og øvelser på dansk. Den grundlæggende ide, at brugeren skal kunne læse om dansk grammatik på modersmålet, er fastholdt. Derudover rummer det digitale materiale en lærervejledning, et minilex og oversigter over grammatiske betegnelser.

”Vores Fællessprog” er beregnet til begynder- og fortsætterniveau.

Partnerskab
VIFIN har stået for selve digitaliseringen. Bifrost har sammen med konsulenterne Gry Clasen og Mads Vesterager Madsen stået for den pædagogiske videreudvikling af serien.

Finansiering
Projektet blev støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det blev gennemført i 2006-2008.

Mere information
Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt for alle på http://vfs.dansk.nu/.

Projektet blev i 2006 tilkendt ”The European Language Label”, der gives til innovative sprogprojekter.