Promoting ICT Learning Processes in Europe (PILPE)

Formål
Formålet var at fremme kendskabet til og brugen af computere og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen af unge og voksne.

Konkret ville projektet identificere de faktorer, der hindrer voksne kursister i at bruge IKT samt søge at komme frem til anbefalinger ved brug af IKT i undervisning.

Aktiviteter
Projektet gennemførte en undersøgelse blandt kursister og lærere i alle partnerlande ved hjælp af spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. Der blev afholdt et seminar hos den norske partner med deltagelse af lærere fra voksenuddannelsesinstitutioner i Norrland. Her blev bl.a. undersøgelsens resultater præsenteret, og der blev arbejdet videre med projektets centrale problemstillinger i workshops. Som afslutning på projektet blev der udarbejdet en publikation.

Partnerskab
Partnerne var:

Finansiering
Projektet var finansieret af EU's program for Livslang Læring - Grundtvig Læringspartnerskaber. Det blev gennemført i 2006-2008.

Mere information
Publikationen Promoting ICT Learning Processes in Europe (PILPE) kan rekvireres hos VIFIN.