E-nordisk nettverk

Formål
Formålet var at etablere et netværk i de nordisk-baltiske lande for at udveksle erfaringer og viden om undervisningsmetoder inden for e-læring af nordiske sprog.

Med e-læringskurser vil der være større mulighed for, at de nordiske sprog også læres i mindre byer og udkantsområder i de baltiske lande. Et konkret formål var derfor at skabe grundlag for, at de baltiske partnere kunne udvikle og afprøve et e-læringskursus i nordiske sprog.

Aktiviteter
Der foregik erfaringsudveksling på partnermøder. I projektet indgik videreudvikling af metoden The Thinking Approach,som kombinerer sproglæring med problemløsende tænkning.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet var støttet af Nordplus Nabo og blev gennemført i 2007-2008.