WorkSim

Formål
Formålet med WorkSim er at udvikle arbejdsmarkedsrettede danskundervisningsmoduler, der kan bruges af såvel herboende som tilkommende voksne indvandrere.

Den primære målgruppe er udenlandske arbejdstagere og ægtefæller samt udenlandske studerende og au pairs. I projektet fokuseres på områderne SOSU og au pair.

Aktiviteter
Udvikling og systematisering af læringsmateriale inden for områderne SOSU og au pair. Med teknologi fra Dansksimulatoren vil der blive indlagt talegenkendelse i lektionerne, ligesom små videosekvenser med animerede karakterer vil indgå.

Partnerskab
Projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem:

Finansiering
Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler og forventes afsluttet i foråret 2016.