Sprogundervisning for tosprogede medarbejdere via synkron e-læring

Formål
Formålet med projektet var at udvikle metoder til at gennemføre arbejdspladsrelateret sprogundervisning for medarbejdere, mens de er på arbejdspladsen. Social- og sundhedsområdet (sosu) blev valgt som indsatsområde, fordi det er en branche, som rekrutterer mange tosprogede.

Aktiviteter
I projektet blev der udviklet elektronisk undervisningsmateriale til tosprogede ansatte og til studerende i praktik inden for sosu-området.  

Materialeudviklingen tog udgangspunkt i, hvad fokusgrupper bestående af tosprogede med erfaring inden for sosu-området mente var vigtigt. Herudfra blev temaerne ”telefonsamtale” og ”journalskrivning” valgt som indsatsområder.

Det udviklede materiale blev i projektforløbet testet af sosu-elever i praktik. Undervisningen foregik dels som selvstudium, dels som ”live-undervisning” med brug af headsets og webkameraer.

Partnerskab
Projektet blev ledet af it-virksomheden Futurecom med VIFIN samt social- og sundhedsskolerne i Aarhus og Fredericia som partnere.

Finansiering
Projektet var støttet af Videnskabsministeriet og blev gennemført i 2004-2005.