PAV

Formål
Formålet med projekt PAV (”På Vej i Arbejde”) var at udvikle og afprøve et fjernundervisningskoncept til undervisningen i dansk som andetsprog, så dele af undervisningen kunne foregå i lokalområdet og på arbejdspladserne.

Aktiviteter
Dele af fjernundervisningen blev gennemført på små lokale fjernundervisningslokaliteter med hjælp fra frivillige lektiehjælpere og dialogpartnere. Dermed blev der skabt en vigtig kontakt til lokalbefolkningen som en forudsætning for dannelsen af lokale sociale netværk for flygtninge og indvandrere.

Partnerskab

Projektet blev gennemført af VIFIN i samarbejde med:

Finansiering

Projektet var finansieret af EU’s Equal-program og blev gennemført i 2002-2005.

Mere information
Projektets erfaringer med udvikling af computerstøttet materiale er taget med i senere e-læringsinitiativer, bl.a. i projekt dsa-com. I forbindelse med projektet blev der også etableret kontakter til andre institutioner både i Danmark og i udlandet. Kontakterne resulterede i et samarbejde om forskellige aktiviteter og projekter, der knytter sig til netværksskabelse og integration på arbejdsmarkedet, se projekterne Netværksmægler, Inclusion Power og Coast Links.