Online Dansk

Formål
Online Dansk udviklede et e-læringsmateriale til brug for læring af dansk som andetsprog. Det retter sig mod udenlandske arbejdstagere og deres familier.

Undervisningstilbuddet skal give udlændinge mulighed for at lære dansk, inden de kommer til Danmark. De vil dog også have mulighed for at benytte tilbuddet, efter de er kommet til Danmark – enten som et selvstudiemateriale eller som et materiale, der kan fungere som et supplement til den danskuddannelse, der tilbydes på sprogcentrene.

Indhold
Undervisningstilbuddet retter sig mod de første niveauer af sprogundervisningen. Det består af 3 sprogniveauer (Begynder, Let Øvet, Øvet) og et fagmodul (rettet mod sosu-området og elektrikerfaget). Efter hvert niveau er der mulighed for at teste sig selv. Undervisningsmaterialet introduceres på 10 sprog.

Partnerskab
Projektet var forankret hos VIFIN og blev gennemført i samarbejde med:

Finansiering
Projektet blev gennemført for Ministeriet for Børn og Undervisning. Materialet blev færdigt i 2013.

Mere information
Materialet kan tilgås på adressen: http://onlinedansk.ventures.dk/emneside.aspx?menuID=1