Mobil Efteruddannelse

Formål
Mobil Efteruddannelse havde til formål at udvikle og afprøve innovative uddannelsesforløb baseret på digitale værktøjer. Målgruppen var medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Ved at bruge de digitale værktøjer fik regionens virksomheder mulighed for at tilbyde deres medarbejdere en kompetenceudvikling, der imødekommer behovene for praksisnær, fleksibel og livslang læring.

Indhold

Projektet udviklede og afprøvede uddannelsesforløb med brug af digitale værktøjer. I forbindelse med uddannelsesforløbene blev mobiltelefonen bl.a. anvendt som lagrings-, kommunikations-, øvelses- og evalueringsmedie. Fagligt var projektets fokus på arbejdsmarkedsengelsk og arbejdsmarkedsdansk, men erfaringerne fra uddannelsesforløbene kan overføres til andre fag og læringsindhold. Projektet blev afsluttet med en konference i Spinderihallerne i Vejle.


Partnerskab
Partnerne i projektet var:


Finansiering
Projektet var støttet af Den Europæiske Socialfond, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum og blev gennemført i 2009-2012.