Medics on the Move

Formål
Medics on the Move (MoM) havde til formål at give sundhedsfagligt personale, der arbejder i udlandet, sproglige værktøjer og støtte til at fungere effektivt på deres nye arbejdsplads.

Aktiviteter
Ved hjælp af spørgeskemaer, rundspørger og sproglige analyser kortlagde projektet de sproglige mangler, som læger og sygeplejersker, der arbejder i udlandet, har. Med baggrund i denne information skabte MoM et målrettet sprogundervisningsprogram, der sigter mod at forbedre kommunikationen og interaktionen mellem læger og alle de grupper af mennesker, han/hun kan forventes at støde på.

Indhold
MoM-programmet er baseret på de kommunikative situationer, som en læge dagligt kan komme ud for. En søgbar liste over hverdagens lægefaglige termer med udtalevejledning, en læge-patient konsultationstidslinje, en database over forskellige lægefaglige interaktioner og et udvidet referenceværktøj er alle fuldt integreret i programmet, hvilket giver læger og sygeplejersker en brugervenlig og lettilgængelig guide til kommunikation i en sundhedsfaglig sammenhæng.

Projektet fik efterfølgende støtte fra EU til yderligere en udviklingsperiode, hvor der var fokus på videreudvikling til det sproglige begynderniveau (A1), større mulighed for selvstudie og blended learning samt en generel opdatering af programmet.

Partnerskab
Partnerskabet bestod af:

Finansiering
Projektet var finansieret af EU’s Leonardo da Vinci-program. Første projekt blev gennemført i 2006-2008, andet projekt i 2009-2011.