Language & Culture Explorers Club

Formål
Formålet var at motivere unge voksne til at lære germanske og baltiske sprog samt til at udforske forskellige europæiske kulturer.

Aktiviteter
Der blev udviklet en hjemmeside til unge voksne, der gerne vil lære et af målsprogene (dansk, litauisk, svensk). Bortset fra læringsmaterialer tilbyder hjemmesiden faglig bistand fra sproglærere og en online-klub, hvor brugerne kan møde pennevenner. Projektet producerede også en parlør til opnåelse af sproglig kompetence på ”overlevelsesniveau”.

Partnerskab
Partnerskabet bestod af:


Finansiering
Projektet var finansieret af EU’s Lingua 1-program og blev gennemført i 2006-2008.

Mere information

Se parløren på http://www.travellingua.eu. Det er muligt at rekvirere en trykt parlør (”Phrasebook”) hos VIFIN.