Labour Market Inclusion through E-Learning for Vulnerable Groups (LMIEL)

Formål
Projektet var målrettet flygtninge og andre udsatte grupper i Slovakiet. Formålet var at fremme disse gruppers integration på arbejdsmarkedet ved brug af e-læringsredskaber.

Aktiviteter
Målgruppen fik arbejds-/forretningsorienteret undervisning baseret på e-læring, og professionelle blev undervist i at undervise og rådgive målgruppen via e-læring.

VIFIN bidrog til projektet med viden om undervisning via e-læring samt inspiration til materialeudvikling med udgangspunkt i Dansk.nu (http://www.dansk.nu/). 

Resultaterne fra projektet blev udbredt til organisationer i Slovakiet (IOM, UNHCR, NGO’er osv.), nabolande og gennem konferencer.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet var finansieret af EU's Leonardo da Vinci Nyudviklingspulje og blev gennemført i 2008-2010.