E-learning to Live in a Dynamic Europe (ELLDE)

Formål
Projektet havde til formål at støtte voksne uden uddannelse ved at give dem en mulighed for at udvikle deres IT-færdigheder og for at øge deres viden om europæisk kultur og arbejdsmarked.

Aktiviteter
Gennem en hjemmeside fik målgruppen adgang til information om kultur og arbejdsmarked i partnerlandene, dvs. Rumænien, Italien, Letland, Tyrkiet og Danmark.

Projektet forberedte desuden deltagerne til arbejdsmarkedet gennem afvikling af kurser ved brug af "Practice Firms" (simulerede virksomheder) samt kurser om digitale portfolier. Der blev afholdt en afsluttende konference for at formidle erfaringerne med projektet til lærere og andre interessenter.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet blev finansieret af EU's program for Livslang Læring - Grundtvig multilaterale partnerskaber. Det blev gennemført i 2008-2010.