AsylDansk

Formål
Formålet med projekt AsylDansk er at etablere en IT-læringsklynge på hhv. Thyregod og Jelling Asylcenter, hvor beboerne kan begynde at tilegne sig viden om det danske sprog, samt kulturen, gennem spillet ”Jagten på Arnestedet”.

Aktiviteter
Opsætning af computere samt adgang til og oplæring i brugen af ”Jagten på Arnestedet” til læring af dansk sprog og kultur.

Partnerskab
AsylDansk gennemføres af VIFIN i samarbejde med asylcentrene i Jelling og Thyregod.

Finansiering
Projektet er finansieret af Trefors Værdipulje 2015.

Mere information
Læs mere om spillet ”Jagten på Arnestedet” på www.dansksimulatoren.dk.