Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Formål

Formålet med projektet var at videreudvikle Udtaleværkstedet i http://www.dansk.nu/ med animationer af alle danske enkeltlyde, øvelser i dialoger og et lærerværktøj til at producere egne udtaleøvelser.

Indhold

Til hver enkeltlyd er der en animeret grafik af taleorganernes stilling og bevægelse, en video med et udsnit af en persons ansigt, mens personen siger lyden samt en række videotips til, hvordan man siger lyden. Enkeltlydsmaterialet rummer desuden to slags oversigtssider, som bl.a. giver mulighed for at sammenligne lydene på kryds og tværs af hinanden. 

I dialogmaterialet kan man træne dialoger med computeren som samtalepartner. Øvelserne gør det muligt at fokusere på den intonation og sætningsmelodi, der understøtter indholdet i en samtale.

Via lærerværktøjet kan undervisere producere deres egne udtaleøvelser, herunder indtale lydfiler og indsætte nedslagspunkter til markering af talehastighed og tryk.

Partnerskab

Projektet blev gennemført af VIFIN i samarbejde med Roskilde Sprogcenter.

Finansiering

Projektet blev støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det blev gennemført i 2006-2008.

Mere information

Materialet indgår som en del af Udtaleværkstedet i Dansk.nu – se http://www.dansk.nu/.