Young Ambassadors for Democracy and Inclusion

Formål

Projektet ønskede at udvikle kompetencer hos unge, der er engageret i frivillige aktiviteter. Målet var at skabe en ressourcestærk gruppe unge mennesker, som er i stand til at udbrede tanken bag og refleksionerne om aktivt medborgerskab og demokrati.

Aktiviteter

Projektet tog afsæt i de unge, der var engageret i Youth Fight for Democracy, og var på den måde et supplement til dette projekt. De unge blev trænet i at være facilitatorer/mentorer, hvilket skulle hjælpe dem til at dele deres viden og kompetencer med andre unge fra deres lokalsamfund.

Der blev afholdt et seminar for de unge i Larnaca, Cypern, hvor 6 rollemodeller fra hvert deltagerland udvekslede erfaringer, god praksis og anbefalinger for løsning af fælles udfordringer.

Partnerskab

Partnerne i projektet var:

Finansiering

Projektet var støttet af EU-programmet Aktive Unge. Det gik i gang i august 2012 og blev afsluttet februar 2013.

Mere information

Læs mere om projektet på Youth Fight for Democracy’s Facebook-side: https://www.facebook.com/YouthFightForDemocracyDk