SEEDS

Formål
Projektet SEEDS (Social Entrepreneurship Empowering Development in Preschools) har til formål at udvikle en europæisk pædagogik rettet mod det 21. århundrede og de kompetencer, vores børn får brug for at lære for at kunne være velfungerende borgere og individer i fremtidens samfund.

Som grundlag for denne pædagogik vil projektet udvikle innovative metoder og værktøjer til pædagogisk anvendelse af digitale medier og arbejde med, hvordan entreprenørskabskompetencer og -tankegang kan udvikles i børnehaver. Fokus er på socialt entreprenørskab, som handler om at kunne mestre livet, være en aktiv deltagende medborger og at skabe værdi for andre. I børnehavekonteksten handler entreprenørskabskompetencer og -tankegang om at give børnene nogle grundlæggende vigtige kompetencer, nemlig at kunne tænke kritisk, at kunne samarbejde, at kunne samskabe med andre og at kunne tage aktiv handling.


Aktiviteter
Projektet anvender metoden ”eksperimenterende fællesskaber” som en samskabende udviklings- og læringsmetode med deltagelse af børn, pædagoger, forskere og konsulenter.

Børn og pædagoger skal sammen lave legende og undrende eksperimenter med brug af redskaber såsom robotter og anden form for teknologi i samspil med pædagogiske emner såsom dannelse, natur, bæredygtighed, fællesskab m.m.

Fra Vejle deltager seks daginstitutioner. De vil lave lokale aktiviteter, samarbejde med hinanden samt udveksle viden med daginstitutioner i partnerlandene gennem partnermøder og internationale træningsworkshops.

Projektet vil holde en afsluttende international konference, og der vil desuden være lokale formidlingsarrangementer.


Partnerskab
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem:


Finansiering
Projektet er støttet af Erasmus+ og gennemføres fra september 2018 til oktober 2020.


Mere information
Læs pressemeddelelse om projektet her.

Læs projektets nyhedsbreve:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Få mere information på https://seeds-project.eu/ eller følg projektet på Facebook:

https://www.facebook.com/euprojectseeds/. Du kan også kontakte Jacob Knudsen Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.