Tidlig læring i dagtilbud

Formål
Projektet "Tidlig læring i dagtilbud inkluderende læringsmiljøer på barnets præmisser" er en del af en bredere strategisk proces i Vejle Kommune om at udvikle en ny målrettet tilgang til at understøtte tidlig læring i dagtilbud.

Målene for projektet er at:

Aktiviteter
Projektet er et kombineret mobilitets- og udviklingsprojekt. I efteråret 2017 tager projektdeltagerne på et kombineret todages kursus hos forfatter og foredragsholder James Nottinghams konsulentvirksomhed Challenging Learning i England og todages praksisbesøg i to britiske daginstitutioner.

På baggrund af læring fra kursus og praksisbesøg gennemføres en strategisk udvikling for dagtilbudsområdet igennem udviklingsmøder og workshops, der både foregår internt i konsortiet og involverer alle 110 dagtilbudsledere og souschefer i kommunen.

Partnerskab
Projektets konsortium består af Vejle Kommunes Institutionsråd, der er vejledende for den strategiske udvikling og implementering deraf på dagtilbudsområdet, og for understøttelse af pædagogisk udvikling i kommunen.

VIFIN er partner i projektet og er ansvarlig for koordinering og administration af projektet. Samtidig bistår VIFIN med sparring til udvikling og afprøvning af aktiviteter og metoder i praksis, evt. brug af digitale medier og input til kreative og nytænkende måder at arbejde med tidlig læring. Derudover har VIFIN ansvar for evaluering og formidling af projektet.

Alle 110 ledere og souschefer i Vejle Kommunes dagtilbud involveres i det strategiske og implementerende arbejde i projektet.

Finansiering
Projektet er finansieret af Erasmus+ og løber fra august 2017 til juli 2018.

Mere information
For mere information om projektet, kontakt Maren Andersen på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Erasmus+