NordlinjenFormål

Projekt Nordlinjen handler om at være ung i Færøerne, Island, Grønland og Danmark. Det overordnede mål er at skabe en større bevidsthed og en større indsigt i det fællesskab, som de unge er en del af.

Forskning viser, at danskernes forestilling om deres brødrelande i rigsfællesskabet, Grønland og Færøerne, er ude af trit med virkeligheden. Mange af rigsfællesskabets unge vælger at studere i Danmark, og selvom Island har været en republik siden 1944, vælger også mange unge islændinge at flytte til Danmark i forbindelse med deres studier. Hvad er det, der skaber vores fællesskab, og hvordan kan vi bruge det konstruktivt og positivt? Med projektet belyser vi de 4 landes aktuelle situation set i et historisk perspektiv.

Aktiviteter
Nordlinjen udspringer af projekt Nordens Dage. Nordlinjen er et undervisningsforløb, som 8 skoler fra hvert af de fire lande deltager i. Projektet tilbydes til 7. og 8. klasserne. Forløbet sætter fokus på de unges tilværelse og deres version af hverdagslivet i en verden, hvor globalisering er sat på dagsorden. Eleverne skal samarbejde og vise hinanden film, dele artikler og videoklip via projektets fælles platform. Fællessproget bliver dansk, så der bliver også tale om intensiv sprogtræning for de elever, der lærer dansk som fremmedsprog i skolen.

Partnerskab
Projektet gennemføres af VIFIN i samarbejde med skoler fra de 4 lande. Derudover medvirker IT-udvikler og udviklingskonsulent Barfuss Ruge fra Grønland, udviklingskonsulent Stig Elttør fra Færøerne, forsker ved Institut for Læring i Nuuk, Anders Øgaard, samt Hildur Hauksdóttir fra Dansklærerforeningen i Island.

Finansiering
Projektet er støttet af Nordplus, Qeqqqata Kommunia i Grønland samt Vejle Kommune.

Mere information
Du kan finde mere information på www.norden-online.dk.