Øresundsbørnene

Formål
Projektet havde til hensigt at udvikle børns interkulturelle kompetencer og kommunikation og at styrke integrationen mellem den danske og svenske side af Øresund.

Aktiviteter
I projektet blev der udviklet et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i det danske og svenske sprog samt dansk og svensk hverdagsliv og kultur. Materialet var målrettet de mindste elever i grundskolen, primært i Øresundsregionen. Det omfattede analoge og digitale materialer med vægt på de netbaserede elementer.

Partnerskab
Projektets partnere var:

Finansiering
Projektet var støttet af Øresundskonsortiet og blev gennemført i 2003-2004.