Jelling – riget og regenten

Formål

Formålet med projektet var at udvikle et online undervisningsmateriale til folkeskolens 3.-5. klasser om kong Harald Blåtand og hans søn Svend Tveskæg.

Indhold

I 6 kapitler fortælles 30 små historier om tiden fra Svends barndom og op til hans magtovertagelse. Til hver fortælling er der en lille oplæst billedfortælling og et spørgsmål, som eleverne skal arbejde med.

Materialet understøtter forskellige læringsstile, så man gennem forskellige opgaver kan arbejde visuelt, auditivt, taktilt og kinæstetisk med spørgsmålene.

Eleverne skal også selv producere deres egne fortællinger om emnet, og dette foregår i et samarbejde med Skoletube fra LærIt, som mange skoler abonnerer på.

 

Partnerskab

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem:

Finansiering

Projektet var støttet af Kulturministeriet. Materialet blev færdigt i maj 2013.

Mere information

Materialet findes på www.jellingstenen.dk.