KidSim

 

Formål
Projektets formål er at omdanne Dansksimulatoren til også at kunne benyttes af børn, der modtager undervisning i dansk som andetsprog i den almindelige undervisning såvel som i modtageklasser.

Aktiviteter
Tilpasning af teknologien til at kunne håndtere børnestemmer og omlægning af pædagogikken fra voksne til børn.

Partnerskab
KidSim udvikles i et samarbejde mellem:

Finansiering
KidSim er støttet af Undervisningsministeriets tips- og lottomidler samt af Vejle Kommune.

Mere information
Du kan tilgå platformen her: http://www.kidsim.dk