Double Bubble

Formål
Double Bubble støttede EU's mål om at fremme tilegnelsen af mindst to andre europæiske sprog blandt europæerne.

Konkret havde projektet til formål at:

Aktiviteter
Projektet gjorde brug af innovative reklameredskaber (”guerilla marketing”) for at fremme forståelsen af flere germanske sprog (dansk, tysk, norsk, svensk og islandsk). Der blev produceret materialer til lokale kampagner bestående af plakater, klistermærker, postkort og lignende reklamematerialer, med eksempler på ord og sætninger i germanske sprog. Disse materialer skulle tjene som "sneak-in-lessons" for at hjælpe målgruppen til at se lighederne mellem deres nationale sprog og de udvalgte germanske sprog.

Der blev desuden gennemført lokale kampagner i partnerlandene.
 
Partnerskab:
Projektet blev gennemført i et partnerskab mellem:

Finansiering
Projektet var finansieret af EU’s Lingua 1-program og blev gennemført i 2007-2009.

Mere information
Få mere information om guerilla marketing og de anvendte reklamematerialer på www.double-bubble.eu.