Digital formativ sprogscreening på EUD

Formål

Projektets formål var at udvikle et digitalt sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne. Projektet byggede bl.a. videre på et allerede eksisterende sprogscreeningsværktøj, som VIFIN var med til at udvikle (se her).

Målet var, at det nye værktøj blev let, tidsoverkommeligt og fleksibelt at anvende, og samtidig overskueligt, relevant og handlingsanvisende (formativt) at aflæse.


Indhold

Sprogscreeningsværktøjet kan anvendes i forbindelse med start på en erhvervsuddannelse. Det kan afdække både etnisk danske elevers og tosprogede elevers sproglige forudsætninger for at deltage med udbytte i undervisningen. Denne afdækning giver nødvendig viden ift. at planlægge form, indhold og omfang af undervisning for gruppen.

Sprogscreeningsværktøjet kan desuden anvendes i forbindelse med erhvervsuddannelsernes forskellige indgange. Her kan det afdække undervisningsmæssige udfordringer i forhold til relevante førfaglige ord og begreber (gråzonesprog) i relation til faglig læsning og skrivning. Værktøjet dækker 4 ud af de i alt 12 indgange. I forbindelse med udviklingen af værktøjet er der dog etableret standarder, så værktøjet forholdsvis simpelt kan udvides med flere indgange.

Endelig udviklede projektet modeller til opfølgning på sprogscreeningsværktøjets resultater.

Partnerskab

Projektet var forankret hos Århus Købmandsskole og blev gennemført i et samarbejde mellem:

Finansiering
Projektet blev gennemført for Undervisningsministeriet og afsluttet ved udgangen af 2014.

Mere information
Læs mere her.