Etniske iværksættere

Formål
Projektets overordnede mål var at udvikle skræddersyede kompetenceafklarings- og kompetenceudviklingsforløb for potentielle og nyetablerede etniske iværksættere, skabe netværk mellem disse grupper samt styrke rådgivningen af målgruppen.

Aktiviteter
Projektets fokus var på udvikling af tilrettelæggelsesformer, indhold og materialer til kompetenceafklaring og -udvikling af etniske iværksættere. Målgruppen blev løbende inddraget gennem fokusgruppeinterviews og usabilitytestning.

Projektet udviklede portalen http://www.ivaerkstedet.dk/, som indeholder inspiration og gode råd til etniske iværksættere, herunder værktøjer som f.eks. en sprogligt tilpasset forretningsplan og budgetskemaer. Projektet afviklede også en række inspirationsaftener og minikurser for etniske iværksættere. Det blev afsluttet med et inspirationsseminar for vejledere/konsulenter og udgivelse af pixibogen ”Vejledning af etniske iværksættere”.

Partnerskab
Projektet blev gennemført af VIFIN i samarbejde med:

Finansiering
Projektet var støttet af regionale midler under Den Europæiske Socialfond og af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Vejle. Det blev gennemført i 2005-2007.

Mere information

Find mere information på http://www.ivaerkstedet.dk/. Du kan downloade pixibogen ”Vejledning af etniske iværksættere” under Ressourcer.