EMBRACE


Formål

Projektet EMBRACE (Enhancement of Migrants aBilities and Recognition of their Acquired Competences, in Europe) vil udvikle og afprøve en metode til at identificere og validere færdigheder og kompetencer erhvervet af indvandrere i deres hjemlande, særligt inden for fødevare- og landbrugsområdet.

Fokus i EMBRACE ligger på såkaldte ’ikke-formelle’ og ’uformelle’ kompetencer, altså kompetencer, der er erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem og kompetencer erhvervet gennem andre kontekster, såsom fritid og arbejdsmarked.


Aktiviteter

Projektets aktiviteter er opdelt i tre faser, hvoraf den første skal afdække, hvilke metoder der bliver brugt i de forskellige EU-lande på nuværende tidspunkt samt hvilke type profiler, der er behov for specifikt på fødevare- og landbrugsområdet, som er hovedfokus i EMBRACE. I den næste fase skal de fundne metoder opdateres og specificeres til landbrugsområdet, og eventuelt skal der udvikles nye metoder til at validere kompetencer til dette område. I projektets sidste fase skal testperiodens resultater verificeres og sammenlignes på tværs af de deltagende lande, så der derefter kan udarbejdes et værktøj til eksperter og rådgivere inden for validering af kompetencer.


Partnerskab

Partnerskabet består af otte partnere fra seks forskellige EU-lande:


Finansiering

Projektet er finansieret af Erasmus+ og gennemføres i perioden 1. november 2016 – 31. oktober 2019.


Mere information

Find mere information på projektets hjemmeside: http://www.embraceproject.eu/

 

erasmus+