MigrAID

Formål
Formålet med MigrAID (Educating Social Partners Towards Ethnic Diversity in SMEs) er at hjælpe sociale aktører, bl.a. fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, til at få mere og bedre viden om etnisk diversitet på arbejdsmarkedet og om, hvordan de kan håndtere ulighed og konflikter som følge deraf.

Aktiviteter

Projektet er opdelt i to hovedaktiviteter: forskning og uddannelse. Forskningsaktiviteterne skal give viden om etnisk mangfoldighed i små og mellemstore virksomheder (SME) i de forskellige deltagende lande. Denne viden skal være med til at forme undervisningsmaterialet, så det passer til det land, det skal implementeres i. Uddannelsesdelen omfatter et uddannelsesforløb for voksne indvandrere, en læseplan for de sociale aktører samt en vejledning om etnisk mangfoldighed for små og mellemstore virksomheder.


Partnerskab

VIFIN er partner i projektet og samarbejder med:


Finansiering

Projektet er finansieret af Erasmus+ og gennemføres i perioden oktober 2016-juli 2019.


Mere information

Se projektets hjemmeside: http://migraid.eu/ eller Facebook-siden: https://www.facebook.com/Educating-Social-Partners-towards-Ethnic-Diversity-in-SMEs-113462695833540/


erasmus+