EVA

Formål

Formålet med EVA (A European Entrepreneurship VET Model and Assessment Framework for Ethnic Minorities) er at udvikle redskaber til kompetenceafdækning og -udvikling af flygtninge/indvandrere, der ønsker at starte deres egen virksomhed.

Aktiviteter

I projektet vil der blive udviklet en onlineplatform til potentielle iværksættere, hvor de kan få afdækket deres eksisterende iværksætterkompetencer og blive henvist til trænings- og informationsmateriale inden for de områder, hvor de har brug for at forbedre deres kompetencer. Platformen vil også indeholde en ’virksomhedssimulator’, hvor brugerne kan teste deres erhvervede kompetencer. Desuden vil aktører i uddannelsessektoren blive inddraget for at undersøge muligheden for at tilknytte en officiel dokumentation for det læringsudbytte, brugerne får.

Platformen bliver frit tilgængelig.


Partnerskab

VIFIN er koordinator på projektet, som gennemføres i samarbejde med:


Finansiering

Projektet er finansieret af EU-programmet Erasmus+ og gennemføres i perioden september 2016-august 2018.


Mere information

Læs mere på projektets egen hjemmeside: http://eva-project.eu

erasmus+