Mangfoldighedsledelse

Formål
Formålet med projektet var at udvikle og gennemføre kurser i mangfoldighedsledelse med henblik på at fremme en vellykket integration på arbejdsmarkedet.

Aktiviteter
Projektet udviklede og gennemførte kurser for samarbejdsudvalg i Vejle Kommune. Kurserne tog afsæt i, at forskellighed i en medarbejdergruppe er til fordel for arbejdspladsen. Med mangfoldighedsledelse tager en leder udgangspunkt i, at medarbejderne har forskellige ressourcer og kompetencer. Projektet var inspireret af Sønderborg Kommune, som har afholdt tilsvarende kurser.

I projektet blev der også udarbejdet en håndbog: ”Ud af min arbejdsplads… er det det signal, vi sender til nye medarbejdere?”.

Partnerskab
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem VIFIN, Vejle Kommunes personaleafdeling og Sønderborg Kommune.

Finansiering
Projektet blev støttet af EU’s Equal-program og blev gennemført i 2005-2006.

Mere information
Publikationen ”Ud af min arbejdsplads… er det det signal, vi sender til nye medarbejdere?” kan downloades under Ressourcer. Se desuden: http://mangfoldighed.dansk.nu.