Livorno: A Knowledge Province for Seniors at Work

Formål
Projektets formål var at indsamle viden og erfaringer fra fire europæiske lande om fastholdelse af ældre i beskæftigelse gennem tiltag som deltagelse i kurser og tæt samarbejde mellem arbejdsformidlingen, fagforeninger og arbejdsgivere.

Aktiviteter
Der blev afholdt konferencer med udveksling af viden og erfaringer, og der blev udarbejdet en publikation, som samler, analyserer og giver anbefalinger til god praksis på området.

Partnerskab
Partnerskabet bestod af:

Finansiering
Projektet var finansieret af Den Europæiske Socialfond – Article 6 Innovative Measures. Det blev gennemført i 2006-2008.

Mere information
Publikationen Senior@work– Measures to Extend Working Life in European Cooperation with Local Stakeholders kan downloades under Ressourcer. Den trykte udgave kan rekvireres ved henvendelse til VIFIN.