Eurobalance

Formål
Projektet havde til formål at skabe et uddannelses- og læringsmiljø, som fremmer en mere effektiv implementering af Work Life Balance (balance mellem arbejdsliv og privatliv).

Aktiviteter
Projektet gennemførte en oplæring af såkaldte ”champions”, som både skulle undervise deres kollegaer samt overbevise mindre og mellemstore virksomheder om at tilslutte sig og omsætte Work Life Balance-metoder.

Desuden blev allerede eksisterende viden lagt ud på en webbaseret platform, og et e-træningskursus blev udviklet. På den måde er der fleksibel adgang til informationerne.Det udviklede materiale tager hensyn til de sproglige, skattemæssige, juridiske, kulturelle og sociale forskelle mellem partnerlandene.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet blev støttet af EU’s Livslang Læring Program - Leonardo Da Vinci Nyudviklingsprojekter og blev gennemført i 2009-2011.