Sprogmentor

Formål
Formålet med projektet var at bidrage til, at dansktræning med mentor udnyttes som potentiale til integration og fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Aktiviteter
Projektet udviklede og afprøvede et cd- og webbaseret værktøj og en metode til understøttelse af dansktræning med mentor. Den primære målgruppe er nydanskere, i særlig grad kvinder, med somalisk sprogbaggrund og begrænsede danskkundskaber – herunder begrænsede kundskaber i skriftlig dansk.
 
Værktøjet og metoden bygger på enkelt, fast struktureret arbejde med på forhånd forberedte fortællinger på dansk. Værktøjet er praktisk anvendeligt for sprogmentorer uden særlig sprogpædagogisk uddannelsesbaggrund. Indholdet tager udgangspunkt i den enkelte nydanske medarbejders personlige og konkrete (arbejdsplads)erfaring.

Partnerskab
Projektet blev gennemført af CABI og VIFIN i samarbejde med Jobcenter Aarhus og ISS.

Finansiering
Projektet blev støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det blev gennemført i 2009-2010.