Dansk+

 

Formål
DANSK+ er et udviklingsprojekt, som KL, LO og DA er gået sammen om som led i firepartsaftalen 2014 mellem regeringen og de tre organisationer om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration.

Jobcentre og sprogcentre fra 18 kommuner deltager sammen med VIFIN i udviklingen af værktøjer og gennemførelse af opkvalificeringsforløb

Formålet med DANSK+ er, at indvandrere med dårlige danskkundskaber flyttes nærmere arbejdsmarkedet. Ideen bag projektet er at styrke dansksproglige færdigheder ved et integreret samspil mellem den formelle sprogundervisning og individuelle sproglige træningsforløb på en arbejdsplads, hvor der kan arbejdes med både generelt og fagspecifikt sprog.

Målgruppen er ledige indvandrere, der har været i Danmark i en årrække, som har opbrugt deres ret til danskuddannelse, og som ikke har opnået tilstrækkelige danskkundskaber til at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold
Der skal i projektet udvikles 6 værktøjer, som skal anvendes i efterfølgende opkvalificeringsforløb:

VIFIN er sammen med Vejle Kommune, Fredericia Kommune Albertslund Kommune og Brøndby Kommune ansvarlig for udvikling af progressionsværktøjet og test- og visitationsværktøj; men indgår også som sparringspartner på udviklingen af de andre værktøjer.

Værktøjerne udvikles i foråret 2015.

Mere information
Læs mere på www.danskplus.dk.