TOGETHER for Human Rights

Formål
Formålet med projektet var at fremme bevidstheden om menneskerettigheder i Europa og at skabe en fælles referenceramme for, hvordan man kan benytte sig af den foreliggende viden på området. TOGETHER for Human Rights søgte at indsamle og skabe overblik over de eksisterende praksisser inden for undervisning i menneskerettigheder i projektets partnerlande. Hensigten var at skabe mulighed for at overføre metoder og praksisser mellem lande og samfund.

Aktiviteter
Den indsamlede viden om metoder og praksisser i menneskerettighedsundervisning blev gjort tilgængelig på en hjemmeside. Derudover blev der udarbejdet et ”10-punktskatalog”, som beskriver centrale problemstillinger i forbindelse med undervisning i menneskerettigheder. Kataloget kan downloades fra ovennævnte hjemmeside eller fra menupunktet Ressourcer på denne hjemmeside.

Partnerskab

Partnerne i projektet var:


Finansiering

Projektet var finansieret af EU’s program for Livslang Læring - Grundtvig Læringspartnerskaber - og blev gennemført i 2010-2012.