WI-CaN (Women, Integration, Crafts and Networking)

Formål

WI-CaN (Women, Integration, Crafts and Networking) var et EU-projekt, som ønskede at fremme integrationen af kvinder, der ikke har et socialt netværk i lokalsamfundet.


Aktiviteter

Projektet søgte at fremme integration af kvinderne via månedlige kulturaftener med skiftende aktiviteter, såsom madlavning, håndarbejde og kulturelle indslag. På kulturaftenerne mødtes kvinder på tværs af kultur og alder. De fælles aktiviteter skabte grundlaget for et tværkulturelt netværk, hvor kvinderne indbyrdes kunne lære af hinandens erfaringer og få en bedre forståelse for andre kulturer.

Målgruppen for den danske del af projektet var kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som står uden et netværk i lokalsamfundet. Netværket havde tilknyttet en række ressourcestærke kvinder, både etnisk danske og med anden etnisk baggrund, som havde lyst til at dele deres erfaringer med og inspirere andre kvinder.

I forbindelse med kulturaftenerne blev der blandt andet produceret et quilttæppe og en kogebog. Begge dele repræsenterer de forskellige kvinder og kulturer, der deltog i projektet.


Partnerskab

Partnerne i projektet var:


Finansiering

Projektet var støttet af EU’s program for Livslang læring – Grundtvig Læringspartnerskaber – og løb fra august 2011 til juli 2013.


Mere information

Find mere information om projektet på dets hjemmeside: http://wi-can.vifin.dk/
I
Vejle er WI-CaN-netværket nu blevet en forening. Hvis du er interesseret i at følge med i aktiviteterne eller blive medlem af foreningen, kan du læse mere på Facebook: http://da-dk.facebook.com/wican.eu