CRISCO

 

Formål
Formålet med CRISCO (Crossroad of the Regions – fostering involvement of all citizens in local life to improve social cohesion) er at skabe og inspirere til initiativer, der kan fremme social inklusion, ved at styrke den gensidige forståelse og interkulturelle dialog, bl.a. gennem en højere grad af involvering af alle borgere i lokalsamfundet.

Aktiviteter
Samarbejdet mellem partnerlandene udspringer af, at de hver især står med udfordringer med social inklusion. De vil i løbet af projektet udvikle forskellige lokale initiativer, rettet imod en bedre integration blandt egne befolkninger, og vil dele erfaringer med at implementere en ”bottom-up”-tilgang:

CRISCO ønsker at dele erfaringerne om integrationsinitiativer og de fundne resultater med det bredere europæiske samfund, og til det formål vil projektet publicere en håndbog, der skal indeholde cases og anbefalinger til bedre social inklusion.

Partnerskab
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem:

Finansiering
Projektet er støttet af EU-programmet Europe for Citizens. Det gennemføres i 2017-19.

Mere information
Læs mere om de tværnationale temamøder her.

Europe for Citizens