The Learning Society

Formål
Formålet med projektet er at etablere et tværsektorielt og tværregionalt samarbejde mellem partnere i Island, Norge, Danmark og Estland. Partnerne vil eksperimentere med at udvikle nye, resiliente og mere fleksible og justerbare læringsformater, som passer til det fremtidige samfunds forhold, hvor livslang læring er endnu mere nødvendig, end det er i dag.

Projektet skal dels kapacitetsopbygge partnere i nye måder at designe læringsituationer og kurser, men fungerer også som en udviklingsplatform og et pilotprojekt for videre projekter.

Aktiviteter
Gennem netværket udveksler partnere erfaringer, best practice og viden samt udvikler nye ideer og begreber til læring og undervisning. Desuden vil projektet gennemføre 4 pilottests af læringsformater designet til 4 forskellige cases i de 4 partnerlande. Endelig udvikler partnerne en liste med anbefalinger for, hvordan man understøtter livslang læring gennem fleksibel design af læringssituationer i overensstemmelse med en specifik målgruppes behov og situation.

Projektet formidles igennem lokale aktiviteter og en endelig konference, der er rettet mod relevante aktører inden for uddannelsessektoren, hvor projektets resultater formidles, og deltagerne inviteres til at videreudvikle koncepter og ideer for videre udvikling og projekter.

Partnerskab
VIFIN er koordinator på projektet, som gennemføres i samarbejde med:

Finansiering
Projektet er finansieret af det nordiske program Nordplus Horisontal, og gennemføres i perioden september 2016 til august 2018.

Mere information
Find mere information på projektets egen hjemmeside: https://learningsocietyproject.wordpress.com/